03/02/2023 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mai

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 28/04/2008 00:29

 

Chữ một mai chuỗi ngày
                e lần gặp
Nheo mắt tình áp thấp nhận không ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Một mai