16/10/2021 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố anh đố cả người bày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:44

 

Đố anh đố cả người bày,
Sao sa xuống đất, mấy ngày sao lên?
- Khi nào đá nổi bông chìm,
Nàng tiên xuống đất sao tìm sao lên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố anh đố cả người bày