18/09/2021 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em là vũng suối trong suốt đáy sao trời”

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2015 18:41

 

Em là vũng suối trong suốt ánh sao trời
Anh là chú huơu đêm khát nước
Tan cơn khát, ngẩn ngơ vầng trăng đẹp
Đứng suốt đời uống cạn một hư vô
1986

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » “Em là vũng suối trong suốt đáy sao trời”