21/08/2022 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Như Trừng Lân Giác thiền sư - 如澄鄰覺禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 10:04

 

Nguyên tác

本從無本,
從無爲來。
還從無爲去,
我本無來去。
死生何曾纍。

Phiên âm

Bản tùng vô bản
Tùng vô vi lai
Hoàn tùng vô vi khứ
Ngã bản vô lai khứ
Tử sinh hà tằng luỵ

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Vốn từ vốn không
Từ không mà lại
Lại từ không mà đi
Ta vốn không đi đến
Sống chết luỵ làm gì
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Trừng Lân Giác thiền sư » Kệ