09/02/2023 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô đài điếu cổ
蘇台弔古

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 12/05/2018 17:18

 

Nguyên tác

插天四塔雲中出,
隔水諸峰雪後新。
道是遠瞻三百里,
如何不見六千人?

Phiên âm

Sáp thiên tứ tháp vân trung xuất,
Cách thuỷ chư phong tuyết hậu tân.
Đạo thị viễn chiêm tam bách lý,
Như hà bất kiến lục thiên nhân?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vờn mây bốn tháp hiện lưng trời;
Tan tuyết, non ngàn vẻ mới tươi.
Nghe nói, trông xa trăm mấy dặm;
Cớ chi chẳng thấy sáu ngàn người?
Tiêu đề có nơi chép là Tuyết trung đăng Cô Tô đài 雪中登姑蘇台.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Tô đài điếu cổ