22/09/2020 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mầm sống 3

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/11/2008 05:32

 

ly cà phê dang dở
một điếu thuốc chưa tàn
ai bước qua bản ngã
để đi vào nhân gian...
(2002)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống 3