20/01/2022 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh bạn tôi hành nghề câu ếch

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 01:56

 

(Theo cách nói của các nhà thơ ngụ ngôn)

I

Bạn sinh ngày nắng
Đâu phải đêm mưa
Vậy mà lạ chưa
Bạn mê mưa lắm.

mưa, có nước tắm
Ếch nhái ra nhiều
Ai có treo niêu
Bạn tôi nặng giỏ.

Ếch nằm trong lúa
Ếch nằm trong bèo
Ếch nằm trên miếu
Những gày lụt to

II

Nếu tôi có được
Đi đó, đi đây
Lăn gió, vén mây
Hay bơi dưới nước
Tôi không quên được
Cái thằng bạn tôi...

Cái thằng bạn tôi
Hành nghề câu ếch

Bởi tôi rất sợ
Nếu bổng một hôm
Em - cô ếch cốm
Trong giỏ bạn tôi

Riêng tôi không thích
Những đêm mưa rào
Trời khuất trăng sao
Ếch kêu rát ruột
1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Anh bạn tôi hành nghề câu ếch