31/03/2023 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản Kính Khê Phạm Tông Mại
簡鏡溪范宗邁

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 03:39

 

Nguyên tác

四海賓朋總弟兄,
年來尚有月孤明。
詩經百鍊無塵腐,
人涉多虞即老成。
鐵硯工夫吾頓挫,
石盤歲月子崢嶸。
何當破得天荒了,
白水真人倩壓驚。

Phiên âm

Tứ hải tân bằng tổng đệ huynh,
Niên lai thượng hữu nguyệt cô minh.
Thi kinh bách luyện vô trần hủ,
Nhân thiệp đa ngu tức lão thành.
Thiết nghiễn công phu, ngô đốn toả,
Thạch bàn tuế nguyệt, tử tranh vanh.
Hà đương phá đắc thiên hoang[1] liễu,
Bạch thuỷ chân nhân[2] thiến áp kinh!

Dịch nghĩa

Bạn bè bốn biển đều là anh em,
Cả năm, chỉ có vầng trăng cô đơn soi tỏ.
Thơ qua trăm lần luyện, không còn cũ kỹ nữa,
Người trải nhiều lo âu, ắt già dặn thêm.
Miệt mài với chiếc nghiên sắt, tôi đã thấy mỏi chừn,
Năm tháng trên tảng đá, bác vẫn ngồi cao ngất.
Làm thế nào, phá cho được cái “thiên hoang”!
Có Bạch thuỷ chân nhân, sẽ trấn áp được sự kinh hoàng!

Bản dịch của Lê Thước

Bạn chơi bốn bể thảy bà con
Nay chỉ còn trơ bóng nguyệt tròn
Thơ gọt giũa nhiều may khỏi dại
Người từng trải lắm mới nên khôn
Nghiên son ta luống công vô ích
Bàn đá anh bền chí tự tôn
Phá nổi thiên hoang âu mới hả
Mướn người bạch thuỷ nén tâm hồn
Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Những nơi đất bỏ hoang, “phá đắc thiên hoang” có nghĩa là khai khẩn nơi đất hoang.
[2] Theo sách Văn tuyển thì Bạch Thuỷ là làng Bạch Thuỷ ở huyện Nam Dương, nơi phát tích của Hán Quang Vũ. Nhưng ở câu thơ này chỉ mượn chữ “Bạch thuỷ chân nhân” lấy nghĩa là nước trong chứ không theo đúng điển nói trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Giản Kính Khê Phạm Tông Mại