21/08/2022 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Uy mộ xuân văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn dĩ đáo Tấn Xương
武威暮春聞宇文判官西使還已到晉昌

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2020 14:54

 

Nguyên tác

片雨過城頭,
黃鸝上戍樓。
塞花飄客淚,
邊柳掛鄉愁。
白髮悲明鏡,
青春換敝裘。
君從萬里使,
聞已到瓜州。

Phiên âm

Phiến vũ quá thành đầu,
Hoàng ly thướng thú lâu.
Tái hoa phiêu khách lệ,
Biên liễu quải hương sầu.
Bạch phát bi minh kính,
Thanh xuân hoán tệ cừu.
Quân tòng vạn lý sứ,
Văn dĩ đáo Qua châu.

Dịch nghĩa

Mưa nhỏ lất phất qua mặt thành
Con oanh vàng bay trên chòi gác của người lính thú
Đoá hoa nơi quan tái đẫm nước mắt kẻ xa nhà
Cây liễu ở biên khu đeo nỗi buồn của kẻ nhớ quê
Soi guơng thấy tóc bạc mà thương tấm gương sáng
Mùa xuân tươi, thay tấm áo cừu nát
Ông đi sứ ngoài muôn dặm
Nghe nói đã về tới Qua châu

Bản dịch của Giản Chi

Mưa bay lất phất mặt thành
Vụt lên lầu thú bóng oanh chập chờn
Ải xa hoa ứa lệ hờn
Ven biên, tơ liễu quạnh buồn nhớ quê
Đài gương tóc bạc ủ ê
Áo cừu thay, lúc xuân về, tả tơi
Ông đi muôn dặm sứ trời
Nghe tin về tới đâu ngoài Qua châu
Nguồn: Vương Duy thi tuyển (Giản Chi tuyển dịch), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Vũ Uy mộ xuân văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn dĩ đáo Tấn Xương