30/06/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Trung hành
越中行

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 15:45

 

Nguyên tác

越國臨滄海,
芳洲複暮晴。
湖通諸浦白,
日隱亂峰明。
野宿多無定,
閒遊免有情。
天臺聞不遠,
終到石橋行。

Phiên âm

Việt quốc lâm thương hải,
Phương châu phức mộ tình.
Hồ thông chư phố bạch,
Nhật ẩn loạn phong minh.
Dã túc đa vô định,
Nhàn du miễn hữu tình.
Thiên Đài văn bất viễn,
Chung đáo Thạch Kiều[1] hành.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nước Việt nằm sát biển xanh,
Bãi thơm lại trời chiều tạnh.
Nước hồ thông quang bến trắng,
Mặt trời ẩn sáng núi xanh.
Dã ngoại nghỉ nơi vô định,
Rong chơi miễn cảnh hữu tình.
Thiên Thai nghe chẳng xa mấy,
Rồi cũng đến Thạch Kiều xinh.
Việt Trung là một quận của Việt Châu 越州, một châu cổ đại có trị sở đặt tại huyện Cối Kê 會稽 (nay là thành phố Thiệu Hưng 紹興, tỉnh Chiết Giang).

[1] Tức núi Thạch Kiều 石橋山, nằm phía đông bắc huyện thành Thiên Thai 天台縣城, thị trấn Thai Châu 台州市, tỉnh Chiết Giang, phong cảnh xinh đẹp, có thác nước Thạch Lương phi bộc 石梁 rất cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Việt Trung hành