07/07/2020 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình sa lạc nhạn
平沙落雁

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2012 18:45

 

Nguyên tác

回鴈峰邊鴈陳斜,
含蘆跕跕落平沙。
一聲漁笛經過處,
沖破長空篆碧霞。

Phiên âm

Hồi Nhạn phong biên nhạn trận tà,
Hàm lô thiếp thiếp lạc bình sa.
Nhất thanh ngư địch kinh qua xứ,
Xung phá trường không triện bích hà.

Dịch nghĩa

Đàn nhạn bay chếch bên đỉnh núi Hồi Nhạn
Ngậm bông lau, chăm chăm sà xuống bãi cát phẳng
Một tiếng sáo chài vọng qua chốn đó
Vụt bay lên tầng không, in bóng vào ráng biếc

Bản dịch của Kim Anh

Sườn non giăng cánh nhạn bay
Chăm chăm sà xuống bên này bãi không
Sáo chài réo rắt trên sông
Vụt bay - hút giữa mênh mông nắng chiều
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Bình sa lạc nhạn