02/11/2020 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh để sơ phát
京底初發

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 03:04

 

Nguyên tác

惆悵今朝我獨行,
殘雲一抹遠山青。
秋多暑氣禾先熟,
雨濕沙田未可耕。
野杜不知何處植,
寒禽猶學去年聲。
斜陽回首雲煙外,
多少相知在洛城。

Phiên âm

Trù trướng kim triêu ngã độc hành,
Tàn vân nhất mạt viễn sơn thanh.
Thu đa thử khí hoà tiên thục,
Vũ thấp sa điền vị khả canh.
Dã đỗ bất tri hà xứ thực,
Hàn cầm do học khứ niên thanh.
Tà dương hồi thủ vân yên ngoại,
Đa thiểu tương tri tại Lạc thành.

Dịch nghĩa

Sớm mai một mình buồn bã ta ra đi,
Áng mây tàn vừa cuốn thì rặng núi xa đã hiện ra xanh xanh.
Mùa thu này nắng chiều, lúa đồng chín sớm,
Mưa ẩm ruộng cát vẫn chưa thể cày.
Chim đỗ quyên cũng chưa biết nơi nào trồng cấy được,
Con chim mùa lạnh còn học tiếng hót từ năm ngoái.
Chiều tà ngoái nhìn lại sau đám mây khói,
Bạn tương tri ở đô thành còn lại bao nhiêu người?

Bản dịch của Lê Phụng

Đường dài ngại bước xa xôi
Xanh lam đầu núi cuối trời mây giăng
Nắng thu đồng lúa sớm vàng
Mưa chưa đủ nước đồng hoang khó cày
Chưa vào mùa đỗ mùa khoai
Chim về trốn lạnh lạc loài xôn xao
Sậy lau mây khói dạt dào
Kinh thành bạn cũ còn bao nhiêu người
Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển thập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kinh để sơ phát