29/05/2022 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây cau trong truyện Tấm Cám

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 02:33

 

Cây cau đổ với kẻ trèo cau
Thân thẳng ngờ đâu những nhát dao
Người hoá chim oanh lên tiếng hót
Xót cây trầu một gốc bên ao
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Cây cau trong truyện Tấm Cám