27/11/2021 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc quy tăng (II)
鎮國歸僧(II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2015 06:47

 

Nguyên tác

繁華人境半紈綾,
明月歸來古寺僧。
槐埔車塵回法錫,
蘇江塔影定心燈。
花棲宮鳥陪方丈,
鐘閉樓更演上乘。
最是山門千古鎮,
金湖寶帶水澄澄。

Phiên âm

Phồn hoa nhân cảnh bán hoàn lăng,
Minh nguyệt quy lai cổ tự tăng.
Hoè phố[1] xa trần hồi pháp tích[2],
Tô giang[3] tháp ảnh định tâm đăng.
Hoa thê cung điểu bồi phương trượng[4],
Chung bế lầu canh diễn Thượng thằng[5].
Tối thị sơn môn thiên cổ trấn,
Kim hồ bảo đới thuỷ trừng trừng.

Dịch nghĩa

Cảnh nhân gian phồn hoa trói buộc,
Dưới trăng sáng, nhà sư trở về chùa cổ.
Bụi phố Hoè làm xoay cây pháp tích,
Bóng tháp soi xuống dòng Tô yên định ngọn tâm đăng.
Chốn xưa chim chóc hoa cỏ rậm rạp, giúp việc bậc phương trượng,
Tiếng chuông tàn canh trên gác giảng đạo Thượng thừa.
Thật là nơi sơn môn trấn giữ muôn đời,
Cảnh hồ vàng như chiếc thắt lưng (bao quanh chùa) nước trong vắt.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Nhân gian cảnh tục vấn vương dây,
Chùa cổ trăng soi thấy bóng thầy.
Phố Hoè bụi xe lui gậy pháp,
Dòng Tô bóng tháp vững lòng đây.
Chim nương hoa thắm hầu phương trượng,
Chuông dóng lầu canh giảng đạo hay.
Thật nơi muôn thuở sơn môn trấn,
Hồ vàng dây thắt nước trong thay.
Bài thơ này chép trong Thăng Long tam thập vịnh 昇龍三十詠 (A.1804, chưa rõ người soạn và niên đại).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Chỉ phố Hoè Nhai. Ý nói cảnh phồn hoa.
[2] Cây pháp trượng, một trong 18 vật dụng của Phật giáo, đầu có vòng thiếc “tích” có thể phát ra âm thanh, giúp tăng ni đề phòng dã thú và dùng trong lễ hội.
[3] Tức sông Tô Lịch.
[4] Phòng chính của Thiền lâm, nơi ở của sư trụ trì gọi là phương trượng.
[5] Còn đọc là Thượng thừa, tức Thượng thừa thiền. Phật giáo có Đại thừa và Tiểu thừa, coi Đại thừa là Thượng thừa, Tiểu thừa là Hạ thừa. Từ khi Thiền tông hưng khởi, tự cho mình vượt lên thừa và tự gọi là Thượng thừa thiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trấn Quốc quy tăng (II)