23/10/2021 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đại Quan viên
題大觀園

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:07

 

Nguyên tác

銜山抱水建來精,
多少工夫築始成!
天上人間諸景備,
芳園應錫大觀名。

Phiên âm

Hàm sơn bão thuỷ kiến lai tinh,
Đa thiểu công phu trúc thuỷ thành!
Thiên thượng nhân gian chư cảnh bị,
Phương viên ưng tích Đại Quan danh.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Non nước bao quanh khéo lạ lùng,
Biết bao công của mới làm xong.
Thợ trời thêm thợ người tô điểm,
Gọi Đại quan viên có xứng không ?
Bài này của Giả Nguyên Xuân 賈元春.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đề Đại Quan viên