17/10/2021 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng vấn

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/09/2009 04:59

 

Kính tặng đồng chí Th. T.


Nhà báo nước ngoài:
        Ông thấy người Mỹ chưa?
        Những người Mỹ mang bom trên trời ấy

Chiến sĩ Việt Nam:
        Tôi đã thấy
        Những tên Mỹ giặc trời
        Rơi xuống đất
        Chỉ có hai tư thế:
        Một là giơ tay hàng
        Hai là cháy thành than!
1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Phỏng vấn