23/03/2023 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh trăng trên Đông Hồ

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 23:03

 

Đông Hồ nhứt phiến nguyệt[1],
Đã chơi trăng cho phải biết tình trăng.
Hồ chi tĩnh đối nguyệt chi hằng[2],
Hồ có nguyệt lại càng tăng cảnh sắc.
Nguyệt chiếu bình hồ thi mãn bức,
Hồ hàm minh nguyệt tửu doanh tôn.[3]
Hồ chưa vơi, nguyệt hãy còn non,
Nguyệt chẳng khuyết hồ vẫn còn với nguyệt.
Lững thững dạo thuyền lan một chiếc,
Góp gió trăng thề thuyết với non sông.
Nước kia để chữ “tương phùng”,
Trăng kia tỏ mặt hào hùng này chăng?
Xinh thay kìa nước nọ trăng!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927
[1] Chữ Hán: 東湖一片月 (Một mảnh trăng ở Đông Hồ).
[2] Chữ Hán: 湖之靜對月之恆 (Nước hồ tĩnh lặng soi bóng trăng bền lâu).
[3] Chữ Hán: 月照平湖詩滿幅,湖涵明月酒盈樽 (Trăng soi hồ nước phẳng lặng như một bức thơ tràn đầy, Hồ ôm bóng trăng sáng tựa chén rượu lai láng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Cảnh trăng trên Đông Hồ