22/10/2021 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu chúng ta không đi chiến đấu
假使我们不去打仗

Tác giả: Điền Gian - 田间

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2011 20:11

 

Nguyên tác

假使我们不去打仗,
敌人用刺刀
杀死了我们,
还要用手指着我们骨头说:
“看,
这是奴隶!”

Bản dịch của Lê Huy Tiêu, Phan Văn Các

Nếu chúng ta không đi chiến đấu,
Kẻ địch dùng dao sắc nhọn
đâm chết chúng ta,
lại còn chỉ vào đầu ta nói rằng:
“Hãy xem,
bọn bây là nô lệ!”
Nguồn: Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc (tập hai), NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Gian » Nếu chúng ta không đi chiến đấu