18/01/2021 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:38

 

Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
Ai lôi ông Phàn mà ông Phàn Trì
Chàng mà đối được, thiếp nữ nhi theo về?

- Ai đạp ông Cô mà Cô Trúc
Ai đơm vua Vũ mà vua Vũ Vương?
Anh mà đối được thì nường tính sao?
Tể Ngã, Phàn Trì là hai học trò của Khổng Tử.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã