28/10/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa bông lách bông lau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:03

 

Gió đưa bông lách, bông lau,
Bông lê, bông lựu đố nàng mấy bông?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa bông lách bông lau