07/03/2021 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 07:21

 

Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng,
Nghĩa qua em tưởng mặn nồng vào đâu?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng