04/12/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhuận Châu thính mộ giốc
潤州聽暮角

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 13:44

 

Nguyên tác

江城吹角水茫茫,
曲引邊聲怨思長。
驚起暮天沙上雁,
海門斜去二三行。

Phiên âm

Giang thành xuy giốc thuỷ mang mang,
Khúc dẫn biên thanh oán tứ trường.
Kinh khởi mộ thiên sa thượng nhạn,
Hải Môn[1] tà khứ nhị tam hàng.

Dịch nghĩa

Buổi chiều tà, thành bên sông vừa nổi lên một khúc tù và,
Cung điệu đầy nỗi ai oán của kiếp sống nơi quan ải.
Làm kinh động đàn nhạn trên bãi cát,
Chúng bay về hướng Hải Môn hai ba hàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành bên sông tù và vừa trỗi
Khúc biên cương đầy nỗi nhớ nhà
Hoảng kinh lũ nhạn bên sa
Hải Môn nhắm hướng bay ba hàng rồi
Nhuận châu nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

[1] Địa danh đời Đường, nay là huyện Hải Môn, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Nhuận Châu thính mộ giốc