12/06/2024 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nhữ Công Tung cựu trạch
題汝公琮舊宅

Tác giả: Nhữ Công Chân - 汝公瑱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2023 12:18

 

Nguyên tác

古寺門前十畝隈,
傳聞承相舊亭臺。
無名野草埋幽徑,
不憤閑花落晚苔。
禮部三朝公斗竣,
南關兩度使軺回。
功名富貴今何在,
寂寞秋風土一堆。

Phiên âm

Cổ tự môn tiền thập mẫu ôi,
Truyền văn thừa tướng cựu đình đài.
Vô danh dã thảo mai u kính,
Bất phẫn nhàn hoa lạc vãn đài.
Lễ bộ tam triều công đẩu tuấn,
Nam Quan lưỡng độ sứ diêu hồi.
Công danh phú quý kim hà tại,
Tịch mịch thu phong thổ nhất đôi.

Bản dịch của Đông Châu

Mười mẫu quanh chùa đất rộng thay,
Nhà quan tướng cũ đấy là đây.
Nghĩ vùi cỏ nội nào ai biết,
Rêu lấp hoa tàn nọ kẻ hay.
Bộ Lễ ba triều ngôi chót vót,
Cửa quan hai độ sứ xa khơi.
Công danh phú quý còn đâu nữa,
Hiu hắt hơi may nuốm[1] cỏ dày.
Bài thơ này chép trong tập Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ, trong tiểu truyện về Nhữ Công Tung người làng Nhữ Xá, đỗ tiến sĩ đời nhà Mạc, đến đời Lê Trung Hưng lại theo về Lê, có đi hỗ tụng chúa Trịnh lên đối khám trên Nam Quan, sau lại sang sứ Trung Hoa, làm quan đến Thượng thư. Nguyên nhà cũ ở trước xóm chùa làng ấy, rộng chừng tám chín mẫu, giữa có một cái gò mộ ông chôn ở đấy. Khoảng năm Bính Ngọ, Đinh Mùi (1786-1787), Nhữ Công Chân thường đến chơi làng Nhữ Xá, qua nền nhà cũ của Nhữ Công Tung, có bài thơ này.

[1] Bản in là “nuốm”, có lẽ là “nấm”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhữ Công Chân » Đề Nhữ Công Tung cựu trạch