15/08/2020 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường dài ngựa chạy cát bay (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 22:31

 

Đường dài ngựa chạy cát bay,
Ngãi nhân thăm thẳm một ngày một xa.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường dài ngựa chạy cát bay (I)