23/09/2023 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu kỳ 6
折楊柳其六

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:12

 

Nguyên tác

隋家堤上已成塵,
漢將營邊不復春。
只向江南並塞北,
酒旗相伴惹行人。

Phiên âm

Tuỳ gia đê thượng dĩ thành trần,
Hán tướng doanh biên bất phục xuân.
Chỉ hướng Giang Nam tịnh tái bắc,
Tửu kỳ tương bạn nhạ hành nhân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Liễu đê Tuỳ đã tan thành bụi
Doanh Hán, cây tàn lụi không xuân
Còn chăng tái bắc Giang Nam
Cùng cờ quán rượu song hàng tung bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Chiết dương liễu kỳ 6