31/03/2023 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng tốt và sự thật

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2009 20:57

 

Lòng tốt tựa vàng đem cho mãi
Cũng nhàm thôi, giảm giá chẳng quý gì

Còn sự thật làm cho đau đến nỗi
Như chính ruột mình cũng phải cắt đi!

Phải chọn vàng hoặc nỗi đau đớn ấy
Có thể là từ máu chảy - tin hơn!
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Lòng tốt và sự thật