08/12/2022 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ thị chúng kỳ 2
偈示眾其二

Tác giả: Trí Chân thiền sư - 智真禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2017 07:19

 

Nguyên tác

明月分形處處新,
白衣寧墜解空人。
誰言在俗妨修道,
金粟曾為長者身。

Phiên âm

Minh nguyệt phân hình xứ xứ tân,
Bạch y ninh truỵ giải không nhân.
Thuỳ ngôn tại tục phương tu đạo,
Kim Túc[1] tằng vi trưởng giả thân.

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Trăng sáng phân hình chỗ chỗ tươi,
Bạch y dễ kéo giải không người.
Tại gia ai bảo tu học khó?
Kim Túc từng làm Trưởng giả chơi.
Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011
[1] Nói đủ là Kim Túc Như Lai tức tiền thân của Cư sĩ Duy Ma Cật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Chân thiền sư » Kệ thị chúng kỳ 2