18/09/2021 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh hà kiến vãn thuyền sĩ tân hôn dữ thê biệt tác
清河見挽船士新婚與妻別作

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2010 23:45

 

Nguyên tác

與君結新婚,
宿昔當別離。
涼風動秋草,
蟋蟀鳴相隨。
冽冽寒蟬吟,
蟬吟抱枯枝。
枯枝時飛揚,
身輕忽遷移。
不悲身遷移,
但惜歲月馳。
歲月無窮極,
會合安可知?
願為雙黃鵠,
比翼戲清池。

Phiên âm

Dữ quân kết tân hôn,
Túc tích[1] đương biệt ly.
Lương phong động thu thảo,
Tất suất minh tương tuỳ.
Liệt liệt hàn thiền ngâm,
Thiền ngâm bão khô chi[2].
Khô chi thì phi dương,
Thân khinh hốt thiên di.
Bất bi thân thiên di,
Đãn tích tuế nguyệt trì.
Tuế nguyệt vô cùng cực,
Hội hợp an khả tri?
Nguyện vi song hoàng hộc,
Tỷ dực hí thanh trì.

Dịch nghĩa

Cùng với chàng mới cưới nhau,
Thoắt sớm chiều đã phải chia lìa.
Gió rét lay động cỏ thu,
Dế theo nhau cùng kêu.
Ve lạnh ngâm cái lạnh lẽo,
Vừa ngâm vừa ôm cành cây khô.
Cành khô chợt bị gió thổi bay,
Thân nhẹ cũng bị cuốn theo tới chân trời.
Không buồn vì thân bị gió cuốn,
Nhưng tiếc năm tháng trôi qua chậm chạp.
Năm tháng dài vô cùng,
Nào biết có còn gặp lại nhau?
Nguyện được làm đôi chim hoàng hộc,
Chắp cánh nhau đùa giỡn dòng nước trong.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cùng chàng nên chồng vợ,
Sớm chiều phải phân ly.
Gió rét lay bờ cỏ,
Theo nhau dế râm ri.
Ve lạnh ngâm buốt giá,
Ngâm ôm nhánh khô gầy.
Cây khô bị gió thổi,
Thân nhẹ cũng cuốn đi.
Không buồn vì bị cuốn,
Nhưng ngại tháng năm dài.
Năm tháng dài vô tận,
Hội hợp nào biết khi?
Mong làm đôi hoàng hộc,
Chắp cánh giỡn nước kia.
Bài này tả cảnh ly biệt của vợ chồng mới cưới, cùng hoàn cảnh sáng tác với bài Thanh hà tác 清河作. Trong bài thơ có sử dụng thủ pháp liên châu, móc nối, thay lời người vợ. Nghệ văn loại tụ 藝文類聚 chép là Từ Cán 徐幹 làm, Ngọc đài tân vịnh chép là Tào Phi. Đề có nơi chép là Tân hôn biệt 新婚別.

[1] Tức túc tịch 夙夕, sớm tối, ý nói nhanh chóng.
[2] Được ví với việc người vợ trực phòng không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Thanh hà kiến vãn thuyền sĩ tân hôn dữ thê biệt tác