06/07/2022 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân ngâm
莫春吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2020 06:36

 

Nguyên tác

林下居常睡起遲,
那堪車馬近來稀。
春深晝永簾垂地,
庭院無風花自飛。

Phiên âm

Lâm hạ cư thường thuỵ khởi trì,
Na kham xa mã cận lai hy.
Xuân thâm trú vĩnh liêm thuỳ địa,
Đình viện vô phong hoa tự phi.

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Giấc ngủ trong rừng ngủ được say,
Vắng teo xe ngựa bấy lâu nay.
Ngày dài xuân muộn thao rèm rủ,
Không gió mà hoa trước viện bay.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 117, tháng 5-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Mộ xuân ngâm