19/06/2021 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự Châu ca
豫州歌

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Mặc Am vào 10/03/2019 17:16

 

Nguyên tác

幸哉遺黎免俘虜,
三辰既朗遇慈父。
玄酒忘勞甘瓠脯,
何以詠恩歌且舞。

Phiên âm

Hạnh tai di lê miễn phu lỗ,
Tam thần ký lãng ngộ từ phụ.
Huyền tửu vong lao cam hồ phủ,
Hà dĩ vịnh ân ca thả vũ.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

May thay cứu vớt bao dân chúng
Tam quang soi sáng gặp cha hiền
Quên đi vất vả bầu rượu ngọt
Lấy gì ca múa đáp ơn trên?
Đây là bài ca ngợi Tổ Địch 祖逖.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Dự Châu ca