28/05/2022 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ vân
夏雲

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 16:01

 

Nguyên tác

如峰形狀在西郊,
未見從龍上泬寥。
多謝好風吹起後,
化為甘雨濟田苗。

Phiên âm

Như phong hình trạng tại tây giao,
Vị kiến tòng long thướng huyết liêu.
Đa tạ hảo phong xuy khởi hậu,
Hoá vi cam vũ tế điền miêu.

Dịch nghĩa

Hình dạng như ngọn núi ở ngoại thành phía tây,
Chẳng thấy theo rồng về cõi mênh mông.
Cảm ơn ngọn gió lành, sau khi thổi khí lạnh tới,
Đã biến thành mưa ngọt, giúp cho mạ non trong ruộng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây ngoại ô dáng như ngọn núi
Chẳng theo rồng về cõi mông mênh
Cám ơn ngọn gió tốt lành
Biến mây thành trận mưa xanh ruộng đồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Hạ vân