28/11/2020 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung tức sự
山中即事

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 14:26

 

Nguyên tác

疊疊層巒石作堆,
煙蘿布地密難開。
忽逢駭獸樹間出,
知有樵夫林下來。
燒野新痕青草盡,
倚山舊徑白雲催。
山靈故絕輕肥路,
遍列危岡與險涯。

Phiên âm

Điệp điệp tằng loan thạch tác đôi,
Yên la[1] bố địa mật nan khai.
Hốt phùng hãi thú thụ gian xuất,
Tri hữu tiều phu lâm hạ lai.
Thiêu dã tân ngân thanh thảo tận,
Ỷ sơn cựu kính bạch vân thôi.
Sơn linh cố tuyệt khinh phì[2] lộ,
Biến liệt nguy cương dữ hiểm nhai.

Bản dịch của Đàm Giang

Núi cao trùng điệp đá chất đầy
Cỏ yên la mọc chằng chịt dây
Kìa con thú hãi hoảng hốt chạy
Có người hái củi dưới rừng đây
Vết cháy cỏ xanh còn dấu vết
Mây trắng ùn lên núi đường về
Thần núi cố tình ngăn khách quý
Gò cao, vách đá hiểm muôn bề
Trong thời gian làm quan ở Quảng Bình, Nguyễn Du có xin về quê nghỉ hai tháng vào mùa thu năm Nhâm Thân (1812), lấy cớ về xây mộ ông Nguyễn Nễ. Bài thơ này làm vào thời gian đó.

[1] Tên một loại cỏ dây mọc lan trên mặt đất.
[2] Do câu “phì mã, khinh cừu” (cưỡi ngựa béo, mặc áo cừu) trong sách Luận ngữ, ý nói người phong lưu sang trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Sơn trung tức sự