15/06/2021 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kể từ đệ nhất

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 17/11/2012 09:18

 

Mép bờ nước mọc nguyên tiêu
Tờ điên hoa giậy Trăng Chiều Dã Man
Màu hoa xưa ở trên ngàn
Ngọn triều biển lục vì Lan nghiêng mình
Hai bờ thể dựng âm thanh
Hình dung tâm sự trong tình tự qua
Mép bờ nước mọc hy nga
Giai nhân bào háo nguyệt tà nghiễm nhiên
Thập thành đệ nhị mê điên
Hội đàm đệ nhất còn điên như thường
Chiêm bao phấn diện phố phường
Một thương má núng mười thương đồng tiền
Tích tham diệu hữu u huyền
Những em má núng đồng tiền chân không
Những em trường phát phi hồng
Tiền trình những chị lục hồng phi kiên
Mép bờ nước mọc thủy nguyên
Bình minh đệ nhị mang phiền đệ tam
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Kể từ đệ nhất