24/01/2022 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôn Sinh tỏ tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 13:12

 

Bóng nguyệt từ phen khuất đoá mây,
Lòng chung sao nặng một riêng đây.
Thành sầu muôn dặm chồng xây ngất,
Bể thảm ba thu chất chứa đầy.
Nửa gối mơ màng tin điệp rủ,
Năm canh mong mỏi sứ hồng bay.
Xôn xao điện quế khi sum họp,
Có thấu tình kia nỗi đắng cay.
Sau khi Bạch Viên được thượng đế cho xuống trần, hai vợ chồng lại gặp nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tôn Sinh tỏ tình