20/07/2024 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sử Tương Vân đích thi kỳ 1
史湘雲的詩其一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:39

 

Nguyên tác

神仙昨日降都門,
種得藍田玉一盆。
自是霜娥偏愛冷,
非關倩女欲離魂。
秋陰捧出何方雪?
雨漬添來隔宿痕。
卻喜詩人吟不倦,
肯令寂寞度朝昏?

Phiên âm

Thần tiên tạc nhật giáng đô môn,
Chủng đắc Lam Điền ngọc nhất bồn.
Tự thị Sương nga thiên ái lãnh,
Phi quan Sảnh nữ dục ly hồn.
Thu âm bổng xuất hà phương tuyết?
Vũ tý thiêm lai cách túc ngân.
Khước hỉ thi nhân ngâm bất quyện,
Khẳng linh tịch mịch độ triêu hôn?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Hôm nọ thần tiên xuống cửa thành,
Lam điền trồng ngọc chậu xinh xinh.
Suơng Nga tính vẫn hay ưa lạnh,
Thiến nữ lòng đâu nỡ dứt tình.
Tuyết ở nơi nào thu kéo lại,
Mưa từ đêm trước ngấn in rành,
Nhà thơ vui nhỏ, ngâm tràn mãi,
Nỡ để chiều hôm cảnh vắng tanh.
Bài này của Sử Tương Vân, trong hồi 37.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Sử Tương Vân đích thi kỳ 1