05/07/2022 14:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huỳnh

Tác giả: Quách Chấn - 郭震

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:58

 

Nguyên tác

秋風凜凜月依依,
飛過高梧影裏時。
暗處若教同眾類,
世間爭得有人知。

Phiên âm

Thu phong lẫm lẫm nguyệt y y,
Phi quá cao ngô ảnh lý thì.
Ám xứ nhược giao đồng chủng loại,
Thế gian tranh đắc hữu nhân tri.

Dịch nghĩa

Gió thu lạnh, trăng cũng vậy,
Là lúc bay qua bóng tối của cây ngô đồng.
Nếu trong bóng tối mà bảo mọi vật đều như nhau,
Thì trong cõi đời này còn ai biết đến đom đóm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng mơ màng gió thu rét buốt
Cùng nhau bay đến bóng ngô đồng
Nơi u ám họp cùng đóm bạn
Thắp sáng lên người sẽ thấy nhau
Bài tả con đom đóm ngụ ý người tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Chấn » Huỳnh