05/07/2022 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 064
山居百詠其六十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:34

 

Nguyên tác

山居塵垢不相侵,
自在逍遙樂道心。
此事人人皆可學,
本來非古亦非今。

Phiên âm

Sơn cư trần cấu bất tương xâm,
Tự tại tiêu dao lạc đạo tâm.
Thử sự nhân nhân giai khả học,
Bản lai phi cổ diệc phi câm (kim).

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi bụi nhớp chẳng vào mình,
Lòng đạo tiêu dao một cõi xinh,
Việc ấy mọi người có thể học,
Vốn không kim cổ cũng nghiêng chinh.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 064