30/01/2023 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh sư đắc gia thư
京師得家書

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2010 20:01

 

Nguyên tác

江水三千里,
家書十五行。
行行無別語,
只道早還鄉。

Phiên âm

Giang thuỷ tam thiên lý,
Gia thư thập ngũ hàng.
Hàng hàng vô biệt ngữ,
Chỉ đạo tảo hoàn hương.

Bản dịch của Xuân Diệu

Sông nước ba ngàn dặm
Thư nhà mươi lăm hàng
Lời lời chẳng chi khác
Chỉ nói sớm hoàn hương
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Kinh sư đắc gia thư