19/04/2021 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sơn như tuý
秋山如醉

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2013 10:24

 

Nguyên tác

秋山如醉偶登林,
四顧茫然付夢尋。
鶴鳥傳聲如疊曲,
云何不到是凡人。

Phiên âm

Thu sơn như tuý ngẫu đăng lâm,
Tứ cố mang nhiên phó mộng tầm.
Hạc điểu truyền thanh như điệp khúc,
Vân hà bất đáo thị phàm nhân.

Dịch nghĩa

Mùa thu lên núi ngỡ đang say
Ở đây tha hồ tìm mộng mông lung bốn phía
Tiếng chim hạc hót trong veo vang vọng như điệp khúc
Ai mà không đến đây thì cũng chỉ là là người phàm trần

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Mùa thu lên núi ngỡ đang say
Bốn phía mênh mang ước mộng bay
Tiếng hạc trong veo lời điệp khúc
Mà sao không tới hỡi trần ai
Bài thơ do ông Lê Hữu Huệ, thôn Đồng Ao, Thanh Thuỷ cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Thu sơn như tuý