03/07/2022 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Xam Xu Cap
삼수갑산

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 22:19

 

Nguyên tác

삼수갑산 내 왜 왔노 삼수갑산이 어디뇨
오고나니 기험타 아하 물도 많고 산첩첩이라 아하하

내 고향을 도로 가자 내 고향을 내 못 가네
삼수갑산 멀드라 아하 촉도지난이 예로구나 아하하

삼수갑산이 어디뇨 내가 오고 내 못 가네
불귀로다 내 고향 아하 새가 되면 떠가리라 아하하

님 계신 곳 내 고향을 내 못 가네 내 못 가네
오다 가다 야속타 아하 삼수갑산이 날 가두었네 아하하

내 고향을 가고지고 오호 삼수갑산 날 가두었네
불귀로다 내 몸이야 아하 삼수갑산 못 벗어난다 아하하

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Núi Xam Xu Cap là nơi đâu
Sông nước quanh quanh, núi trập trùng
Đi về chốn ấy đầy hiểm hóc
Tại sao tôi đến nơi đây

Xin hãy về với quê hương tôi
Nơi tôi không thể, không thể rời
Núi Xam Xu Cap xa xa quá
(Ha ha) Đường về hiểm trở quá đi thôi!

Núi Xam Xu Cap là gì nhỉ
Mà tôi về không thể ra đi
Không về, tôi quyết không về nữa
(Ha ha) Giá được là chim để bay đi

Không thể nào đi không thể xa
Nơi người thân thích chốn quê nhà
Đi về hứa hẹn mong thương nhớ
Xam Xu Cap Xan giữ chân ta

Hãy xin ở lại, xin chớ xa
Quê hương nơi giữ chặt chân ta
Không về, tôi sẽ không về nữa
(Ha ha) Xam Xu Cap này chẳng thể xa
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Núi Xam Xu Cap