06/12/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang
採桑

Tác giả: Lang đại gia Tống thị - 郎大家宋氏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2014 14:01

 

Nguyên tác

春來南雁歸,
日去西蠶遠。
妾思紛何極,
君遊殊未返。

Phiên âm

Xuân lai nam nhạn quy,
Nhật khứ tây tàm viễn.
Thiếp tứ phân hà cực,
Quân du thù vị phản.

Dịch nghĩa

Xuân sang nhạn nam bay trở về bắc,
Mặt trời lặn về tây, rời xa nhà nuôi tằm.
Thiếp nhớ chàng nhiều vô hạn,
Chàng rong chơi đã lâu mà chưa về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã sang nhạn nam về bắc
Nắng xế tây xa gác nuôi tằm
Nhớ chàng vô hạn thương tâm
Chàng đi lâu quá chưa lần về qua

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang đại gia Tống thị » Thái tang