26/05/2024 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long thành hoài cổ

Tác giả: Từ Diễn Đồng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 01:45

 

Sử truyền nhà Lý đóng đô đây,
Trải mấy nghìn năm mới đến nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc[1],
Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?
Nền văn nhà Lý xây kia đó[2],
Vết kiếm vua Lê vất chỗ này[3].
Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!
Khảo dị:
Đất này thủa trước đóng đô đây,
Hơn bốn ngàn năm mới tới nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc,
Cột cờ sao có lá cờ Tây?
Miếu Khuê nhà Lý xây còn đó,
Hồ Kiếm vua Lê vất chỗ này.
Hào kiệt anh hùng đâu mất cả?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!

[1] Thành Thăng Long xưa có 5 cửa, bị quân Pháp phá 4 cửa, chỉ còn lại cửa Bắc ở phía đường Phan Đình Phùng hiện nay.
[2] Câu này nói việc nhà Lý cho xây dựng Văn miếu Hà Nội.
[3] Nhắc tích trả gươm của vua Lê Thái Tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Diễn Đồng » Thăng Long thành hoài cổ