23/01/2022 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long thành hoài cổ

Tác giả: Từ Diễn Đồng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2010 01:45

 

Sử truyền nhà Lý đóng đô đây,
Trải mấy nghìn năm mới đến nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc[1],
Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?
Nền văn nhà Lý xây kia đó[2],
Vết kiếm vua Lê vất chỗ này[3].
Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!
Nguồn:
1. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 6), Hoàng Hữu Yên chủ biên, NXB Khoa học - Xã hội, 2004
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970
[1] Thành Thăng Long xưa có 5 cửa, bị quân Pháp phá 4 cửa, chỉ còn lại cửa Bắc ở phía đường Phan Đình Phùng hiện nay.
[2] Câu này nói việc nhà Lý cho xây dựng Văn miếu Hà Nội.
[3] Nhắc tích trả gươm của vua Lê Thái Tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Diễn Đồng » Thăng Long thành hoài cổ