21/10/2021 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2
春日示諸兒其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 21:15

 

Nguyên tác

汝父風塵鬢漸斑,
汝年今亦已加冠。
沉思絲粒君恩重,
倍覺詩書世業難。
學海要宜防氾溢,
儒家慎勿厭饑寒。
關山遠跡心仍近,
寄汝燈前仔細看。

Phiên âm

Nhữ phụ phong trần mấn tiệm ban,
Nhữ niên kim diệc dĩ gia quan[1].
Trầm ân ty lạp quân ân trọng,
Bôi giác thi thư thế nghiệp nan.
Học hải yếu nghi phòng phiếm dật,
Nho gia thận vật yếm cơ hàn.
Quan san viễn tích tâm nhưng cận,
Ký nhữ đăng tiền tử tế khan.

Dịch nghĩa

Cuộc đời gió bụi làm mái tóc cha ngươi bạc dần,
Tuổi con nay cũng đã trưởng thành.
Ơn vua nặng, thầm nhớ từng tơ tóc,
Hiểu nhiều kinh sử thấy nghiệp đời khó.
Bể học cốt yếu nên đề phòng sự thái quá,
Nhà nho thận trọng giữ gìn khí tiết, đói rét cũng chẳng chán.
Dấu chân xa nơi từng giữ việc nước nhưng lòng vẫn gần,
Mong con trước đèn hãy cẩn thận.

Bản dịch của (Không rõ)

Đời ta gió bụi, tóc bạc dần,
Tuổi con nay cũng đã thành nhân.
Ơn vua lòng nặng từng tơ tóc,
Hiểu sách, việc đời thấy khó khăn.
Bể học nên phòng không thiết thực,
Nhà nho thận trọng lúc cơ hàn.
Dấu chân xa, nhớ lòng gần nước,
Mong con cẩn thận trước sách đèn.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Theo lễ giáo xưa, con trai đến 20 tuổi thì làm lễ đội mũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2