12/08/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất ẩm tặng quan kỹ
不飲贈官妓

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 18:10

 

Nguyên tác

芳草正得意,
汀洲日欲西。
無端千樹柳,
更拂一條溪。
幾朵梅堪折,
何人手好攜。
誰憐佳麗地,
春恨卻淒淒。

Phiên âm

Phương thảo chính đắc ý,
Đinh châu nhật dục tê (tây).
Vô đoan thiên thụ liễu,
Cánh phất nhất điều khê.
Kỷ đoá mai kham chiết,
Hà nhân thủ hảo huề.
Thuỳ liên giai lệ địa,
Xuân hận khước thê thê.

Dịch nghĩa

Cỏ thơm chính lúc này tươi tốt nhất
Ngoài bãi sông sát mép nước mặt trời đã muốn về tây rồi
Như chẳng bận tâm gì cả là rặng liễu hàng nghìn cây,
Vẫn phất phơ trong gió suốt một dải bờ sông dài
Mấy cành hoa mai nhưng không nỡ bẻ
Và ai là người đang cầm những cành hoa này trên tay đây?
Không ai thương cho mảnh đất tươi đẹp này sao
Mùa xuân buồn giận gì mà vẻ mặt ủ ê thế kia?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cỏ thơm tươi nhất lúc này
Bãi sông mép nước bóng tây xế tà
Hàng cây dương liễu phía xa
Vô tư phơ phất la đà gió bay
Hoa mai đó mấy cành cây
Nào ai bẻ, cầm trên tay bây giờ?
Ai yêu mảnh đất nên thơ?
Thương xuân hận kiếp tóc tơ lòng buồn
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Bất ẩm tặng quan kỹ