06/12/2022 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
春日絕句十首其九

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:35

 

Nguyên tác

懶非性耐渾思懶,
閑是生餘未即閑。
笑剎年年較晴雨,
孤山吟思滿江關。

Phiên âm

Lãn phi tính lại hồn tư lãn,
Nhàn thị sinh dư vị tức nhàn.
Tiếu sát niên niên diếu tình vũ,
Cô sơn ngâm tứ mãn giang quan.

Dịch nghĩa

Lười chẳng phải bản tính của ta, mà ta vẫn thản nhiên nghĩ chuyện lười,
Nhàn rỗi là khi cuộc sống thừa thãi, chưa phải là thư nhàn.
Rất đáng cười năm này qua năm khác chẳng khác gì mưa tiếp nắng,
Tứ thơ ngậm ở ngọn núi trơ trọi tràn đầy khắp nước non.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tính chẳng ưa lười mà muốn nhác,
Sống thừa, nhàn thật, đúng nhàn không?
Đáng cười năm tháng như mưa nắng,
Non vắng, tình thơ ngập núi sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09