23/05/2024 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấng cứu và bảo vệ ta

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 17:55

 

Tự tôi nghĩ rằng Ngài xa tôi
Thực ra Ngài hằng ở bên cả ngày lẫn đêm, cả những khuya thao thức
Linh hồn tôi hát nhạc thánh Ngài ban những giai điệu lạ lùng
Những giai điệu cứu người cơ nhỡ và đau thương chưa được hạnh phúc
Ngài cho phép tôi làm bạn Ngài, Giê-xu ơi, Ngài là bạn thật!
Nhưng vĩnh viễn khiêm cung lòng phàm hạ xuống gọi Cha
Satan đang cười tôi, gài đủ điều, kiện cáo tôi trước mặt Đức Chúa Trời
Chả sợ chi điều thưởng phạt, miễn là Ngài còn ở tại sâu thẳm hồn tôi
Linh phát sáng ra điều khôn ngoan khéo léo
Lưỡi gươm Ngài dài đến vô biên, gươm phép thuật bảo vệ tôi trong từng giây phút
Hễ Ngài chọn tôi nghĩa là Ngài sẵn lòng chăm sóc và giải cứu tôi khi tôi thiết tha nguyện cầu xin cứu
Đức Giê-hô-va ơi!
Đức Chúa Giê-xu ơi!
Đức Thánh Linh ơi!
Có sức mạnh nào qua được Ngài?
Ma quỉ không có quyền cướp hồn tôi và sinh mạng tôi
Tôi thuộc về Ngài vĩnh viễn
Tôi chạy đua vì cõi thiên đàng
Tin Lành Ngài ắt loan ra khắp chốn, ắt ngày gần Chúa cưỡi ngựa đến trần gian
Mùa giáng sinh này, mùa kỉ niệm Đấng Thượng Thiên
Đấng Chiên Con người Na-xa-rét trong chuồng chiên máng cỏ lạnh lùng, nghèo khổ
Người đương thời chả biết Ngài, từ chối Ngài
Bây giờ thế giới mở toang ra kinh thánh
Mở toang ra nhưng bài giảng về Chúa và thi thiên về Chúa
Người ơi, nhẽ nào đóng mãi cánh cửa lòng sắt đá thiên thu?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đấng cứu và bảo vệ ta