24/07/2024 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật
九日

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 15:02

 

Nguyên tác

今日知何日,
他鄉憶故鄉。
黃花一杯酒,
白髮幾重陽。
日晚鴉爭宿,
天寒雁叫霜。
客中無此醉,
何以敵淒涼。

Phiên âm

Kim nhật tri hà nhật,
Tha hương ức cố hương.
Hoàng hoa nhất bôi tửu,
Bạch phát kỷ trùng dương.
Nhật vãn nha tranh túc,
Thiên hàn nhạn khiếu sương.
Khách trung vô thử tuý,
Hà dĩ địch thê lương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hôm nay là ngày mấy
Quê người nhớ cố hương
Rượu hoàng hoa một chén
Tóc bạc mấy trùng dương
Chiều tối quạ tranh nghỉ
Lạnh trời nhạn kêu sương
Đất khách không say vậy
Làm gì hết thê lương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Cửu nhật