08/05/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh lạp
詠笠

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 16:15

 

Nguyên tác

不驚風雨不驚塵,
世路誰無識此君。
怪底出山非異草,
壓人頭上總宜人。

Phiên âm

Bất kinh phong vũ bất kinh trần,
Thế lộ thuỳ vô thức thử quân.
Quái để xuất sơn phi dị thảo,
Áp nhân đầu thượng tổng nghi nhân.

Dịch nghĩa

Chẳng sợ gió mưa, không sợ bụi bặm
Trên đời ai mà không biết đến
Lạ nhỉ, không từ loài cỏ quý lạ trên núi
Đè trên đầu ai cũng hợp

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gió mưa chẳng ngại bụi trần quen
Ðời chẳng ai mà chẳng biết tên
Quái nhỉ! không từ loài cỏ lạ
Che đầu ai cũng đội lên trên
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Vịnh lạp