13/07/2024 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lục Vân động
題綠雲洞

Tác giả: Lê Hiến Tông - 黎憲宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2018 09:42

 

Phiên âm

Sàm nham ngoan thạch ỷ thiên khai,
Nam quốc sơn hà tín mỹ lai.
Ức tích bồi loan tam độ chí,
Như kim y cẩm lục phì lai.
Sơn dung nhật noãn trang hồng ngạc,
Thạch kính tình đa tú lục đài.
Khởi tất phạm cung xưng lạc thổ,
Suất tân xích tử thướng xuân đài.

Bản dịch của Hoàng Tuấn Phổ

Động đá chênh vênh đứng giữa trời,
Đẹp thay sông núi Việt muôn đời.
Ba lần độ trước vua cho dự,
Sáu ngựa hôm nay trẫm đến chơi.
Cây phủ sườn non hoa đỏ thắm,
Rêu phơi đường đá sấc xuân tươi.
Thiên đường không ở riêng chùa núi,
Phúc lớn mưa nhuần thấm khắp nơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hiến Tông » Đề Lục Vân động