26/10/2021 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi nhớ ngọt cay

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:24

 

Sớm ấy Triều Dương mờ sương giăng
Người đi như gió núi mây ngàn
Bao năm cách biệt niềm thao thức
Cứ ngọt cay cùng nỗi nhớ xanh.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nỗi nhớ ngọt cay